usluga Šivanja

Naša proizvodnja je uglavnom orjentisana prema  usluzi šivanja, to jeste "LOHN poslovima" u najvećoj mjeri za inostrane, i za domaće naručioce posla.
Naše najvažnije odlike su kvaliteta, tačnost, povjerljivost, te dobra komunikacija, što nam omogućava rad sa dosadašnjim inostranim partnerima iz Italije kao što su ,,MG BOYS" spa, i ,IL GUFO” spa.
U cilju širenja proizvodnje, nudimo slobodne kapacitete za "LOHN poslove", krojenja, šivanja, peglanja, kontrole i pakovanja trikotažnog programa.
U našem cijelom dosadašnjem a i budućem radu kako sa ino-partnerima tako i sa domaćim partnerima, vrijedi pravilo da naručilac posla mora biti zadovoljan sa kvalitetom  naše usluge i rokom o kojem se zajednički dogovorimo.